Warunki

1.1 Serwis i usługa są dostarczane Użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami świadczenia usług (niniejszymi "Warunkami"). Uzyskując dostęp do Witryny lub korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na przeczytanie, zrozumienie i wyrażenie zgody na związanie się niniejszymi Warunkami. Dla celów Warunków i wszędzie tam, gdzie wymaga tego kontekst, terminy "ty" i "twój" oznaczają każdą osobę, która korzysta z Witryny lub Usługi w jakikolwiek sposób, w tym osoby przeglądające Witrynę i jej zawartość, zamieszczające komentarze lub jakiekolwiek treść lub reakcja na wszelkie reklamy lub treści w Witrynie.

1.2 Uzyskując dostęp i / lub korzystając z Witryny i / lub Usługi, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Ponadto, podczas korzystania z części Usługi, użytkownik zgadza się przestrzegać wszelkich obowiązujących opublikowanych wytycznych dla takiej Usługi, które mogą zmieniać się lub być aktualizowane od czasu do czasu według własnego uznania Askaan.

1.3 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za przeglądanie niniejszych Warunków od czasu do czasu. W przypadku sprzeciwu wobec jakiegokolwiek warunku lub warunków niniejszych Warunków, jakichkolwiek wytycznych lub jakichkolwiek późniejszych zmian lub niezadowolenia z Askaan lub Usługi w jakikolwiek sposób, Użytkownik musi natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny i Usługi.

1.4 Niniejsze Warunki mogą być aktualizowane przez Askaan w dowolnym momencie według własnego uznania. Twoim obowiązkiem jest zachować kopię niniejszych Warunków i sprawdzić datę "ostatniej modyfikacji" u góry tej strony.

1.5 Askaan może dostarczyć tłumaczenie angielskiej wersji Warunków na inne języki. Wszelkie tłumaczenia Warunków na inne języki są tylko dla twojej wygody, a wersja angielska reguluje warunki twojego związku z Askaan. Ponadto, jeśli wystąpią jakiekolwiek niespójności między angielską wersją Warunków a jakimkolwiek tłumaczeniem, pierwszeństwo ma wersja angielska Warunków.

1.6. Termin "podmioty stowarzyszone", o których mowa w sekcjach 10 i 20 niniejszych warunków, oznacza: każdą spółkę kontrolowaną lub posiadaną przez Askaan; każda firma powszechnie kontrolowana lub posiadana przez Askaan; lub dowolny podmiot grupy, który oferuje usługę.